Pengguna - UMUM (Terhad - T) Sistem Pemindahan Kenderaan (My VIS) Bil.Pengguna Semasa - 1 Hari - Khamis Tarikh - 26/05/2022PIHAK BERKUASA TEMPATAN
SISTEM PEMINDAHAN KENDERAAN

PENGESAHAN PENGGUNA
 
Sila Masukkan
Kod Pengguna Dan Kata Laluan
 
  Kod Pengguna    
  Kata Laluan    
 
 @ Sep 2014 (Versi 1.0/2014)
@ Designed & Developed by Unit R & D, Bahagian Teknologi Maklumat, MBJB.


# footer1